Damit Sie unsere Internetseite optimal nutzen können, setzen wir nur technisch notwendige Cookies. Wir sammeln keine Daten zur statistischen Auswertung. Näheres finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

INFORMACJE DLA NARZECZONYCH

Narzeczeni mając zamiar zawrzeć sakramentalny związek małżeński w Kościele katolickim:
Powinni zgłosić się w biurze parafialnym – co najmniej na trzy miesiące przed planowanym ślubem (jest to czas niezbędny do wypełnienia wszelkich formalności). Jeśli oboje są katolikami – nie mogą być wypisani z Kościoła katolickiego.

Dostarczyć na ustalony termin spotkania następujące dokumenty:
1. dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport)

2. aktualne świadectwo chrztu świętego (nie starsze niż pół roku – 6 mieięcy)

3. na świadectwie chrztu powinna być adnotacja o przyjęciu sakramentu bierzmowania
(jeśli jej brak, należy uzyskać świadectwo z parafii, w której przyjęto sakrament bierzmowania),

4. świadectwo zawarcia małżeństwa cywilnego, tzn: Bescheinigung über die Eheschließung lub (jeśli ślubu cywilnego nie było) zaświadczenie o planowanym terminie ślubu cywilnego Anmeldung der Eheschließung und Terminbestätigung,

5. świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego

6. zaświadczenie z poradni rodzinnej

Na podstawie powyższych dokumentów zostanie spisany protokół przedślubny (Ehevorbereitungsprotokoll).

Uwaga! Wszyscy zameldowani i mieszkający na terenie Niemiec, chcąc zawrzeć sakramentalny związek małżeński na terenie Polski, potrzebują zgodę biskupa diecezji w której mieszkają. W naszym przypadku jest to zgoda biskupa diecezji Trier. Zgoda ta jest niezbędna do ważnego i godziwego zawarcia małżeństwa poza granicami Niemiec. Dlatego chcąc zawrzeć małżeństwo w Polsce, należy zgłosić się do biura PMK Trier i tutaj dopełnić wszelkich formalności (spisanie protokołu przedmałżeńskiego) i dopiero wówczas, na podstawie wystawionej licencji i dyspensy od ślubu poza granicami, przyjąć sakrament małżeństwa w Polsce lub innym wybranym przez siebie kraju. Jeżeli w Polsce ma być zawierany tzw. ślub konkordatowy, można pominąć dokument z punktu 4.