Damit Sie unsere Internetseite optimal nutzen können, setzen wir nur technisch notwendige Cookies. Wir sammeln keine Daten zur statistischen Auswertung. Näheres finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

 

Chrzest jest pierwszym sakramentem. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu pierworodnego oraz od osobistych win i stajemy się przybranymi dziećmi Boga. Jednocześnie stajemy się członkami Jego Kościoła.

INFORMACJE DLA RODZICÓW CHCĄCYCH OCHRZCIĆ DZIECKO:

Rodzice dziecka (przynajmniej jedno z nich) musi należeć do Kościoła katolickiego.
Aby poprosić o udzielenie sakramentu chrztu świętego rodzice lub jedno z nich (nie kto inny) powinni:

1. zgłosić się do biura parafialnego, żeby zameldować dziecko do chrztu,   

tel. 0261/82204 godziny otwarcia:

wtorek i środa:  w godz. od 09:00 - 13:00,

piątek: w godz. od  14:00 - 18:00.

2. posiadać akt urodzenia dziecka (Geburtsurkunde lub Geburtsbescheinigung für religiöse Zwecke),
3. znać dokładne dane rodziców chrzestnych (adres zamieszkania, datę urodzenia).

Rodzice chrzestni zobowiązani są przedstawić zaświadczenie, że mogą być dopuszczeni do godności rodzica chrzestnego.
* mieszkający w Niemczech: Patenschein – że należą do Kościoła katolickiego.
* mieszkający w Polsce: Zaświadczenie, że mogą pełnić funkcję rodzica chrzestnego zgodnie z wymogami Prawa Kanonicznego.

Przed chrztem (o ile stan prawny na to pozwala – chodzi tu o zawarty ślub kościelny!) zarówno rodzice, jak i rodzice chrzestni powinni przystąpić do sakramentu spowiedzi i ofiarować komunię świętą w czasie niedzielnej Mszy, w intencji dziecka.

Przygotować i przynieść świecę chrzcielną oraz białą szatę dla swojego dziecka (dostępne również w biurze parafialnym).

Prosimy by zgłoszenie chrztu dokonywane było na około miesiąc wcześniej przed planowaną datą. Warto wtedy mieć już zebrany komplet dokumentów.