Damit Sie unsere Internetseite optimal nutzen können, setzen wir nur technisch notwendige Cookies. Wir sammeln keine Daten zur statistischen Auswertung. Näheres finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Bierzmowanie – to sakrament, w którym Duch Święty udziela się człowiekowi ochrzczonemu jako wielki dar i zadanie. To umocnienie wiary i uzdolnienie do świadczenia o niej oraz do jej obrony. Jeszcze ściślej jednoczy z Chrystusem.

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA:
Trzeba dostarczyć świadectwo chrztu lub tzw. Ad sacra.
– jeżeli ktoś był ochrzczony w parafii innej niż nasza – musi przynieść to zaświadczenie z biura parafialnego tej parafii.
– jeżeli chrzest był w naszej Misji – nie trzeba tego zaświadczenia przynosić.

Należy także wybrać sobie patrona bierzmowania – świętego, z którego życiem chcemy się utożsamiać i jego imię obieramy w dniu przyjęcia tego sakramentu (pamiętajmy – nie wybieramy imienia, ale patrona!).

Wybór świadka bierzmowania
– świadek musi należeć do Kościoła katolickiego,
– musi być osobą wierzącą, praktykującą swoją wiarę i żyjącą zgodnie z nauką Kościoła (w związku sakramentalnym),
– musi być osobą już bierzmowaną.