Damit Sie unsere Internetseite optimal nutzen können, setzen wir nur technisch notwendige Cookies. Wir sammeln keine Daten zur statistischen Auswertung. Näheres finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Różaniec - miesiąc modlitwy różańcowej w PMK TRIER

 

Jak przystało na polską parafią,  miesiac październik  w naszym kościele w Trewirze poświęcony jest Maryi i modlitwie różańcowej. Przygotowane przez Panią Wiolettę dekoracje i kompozycje kwiatowe zdobią ołtarz boczny światyni zapraszajac wręcz do zatopienia się w modlitwie. Już w pierwszy piątek miesiąca Msza Święta oraz adoracja Najświętszego Sakramentu prowadzone były w duchu modlitw do Maryi Królowej i naszej Matki. Przed każdą mszą świętą odmawiany jest różaniec, moderowany przez Róże Różańcowe oraz inne wspólnoty działające przy parafii. W pierwszą niedzielę miesiąca różaniec prowadziły odpowiednio Róża Świętego  Antoniego i Róża Świętego Stanisława Kostki. Należy zaznaczyć piękny udział i modlitwę ojców, należacych do Różańca Rodziców, a obejmujących modlitwą różańcową swoje dzieci, wnuki i chrześniaków. Kolejnym pięknym świadectwem umiłowania Matki Bożej była modlitwa dzieci pierwszokomunijnych na kolorowym rożańcu własnoręcznie przez dzieci wykonanym. Niedziela 10.10.br.to w polskim kościele Dzień Papieski. Oprócz pieknie wykonanej instalacji z wizerunkiem Świętego Jana Pawła II o samej osobie naszego czcigodnego Papieża przypomniał nam w homilii ksiądz proboszcz. W kolejne październikowe niedziele na wspólne odmawianie różańca zapraszają oprócz Żywego Różańca 17.10.na godz.15.30 wspólnota Różaniec Mężczyzn oraz 31.10.na godz.9.00 Domowy Kościół.  (tekst: p.Agnieszka)

 

 

 

 

Przy PMK Trier  100 osób modli się w Żywym Rożańcu, stanowią oni pięć Róż Różańcowych - dwie w Trier, jedna w Bitburgu, jedna w Bernkastel-Kues oraz jedna w Daun.

ŻYWY RÓŻANIEC
«Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka; jest modlitwą ludzkiej solidarności, modlitwą wspólną odkupionych, która odbija w sobie ducha i intencje pierwszej z odkupionych, Maryi, Matki i obrazu Kościoła; jest modlitwą za wszystkich ludzi świata i historii, żywych i umarłych, powołanych do tworzenia wraz z nami Ciała Chrystusa i do stania się wraz z Nim współdziedzicami chwały Ojca». (Jan Paweł II)

I. ŻYWY RÓŻANIEC OZNACZA:

  1. Życie według Ewangelii, która jest fundamentem i źródłem życia chrześcijańskiego. Różaniec jest modlitwą ewangeliczną, ponieważ zawiera Modlitwę Pańską i Pozdrowienie Anielskie oraz ewangeliczne Tajemnice naszego odkupienia. Z tego powodu Różaniec nazywamy streszczeniem lub zbiorem najważniejszych prawd Ewangelii.
  2. Życie wiarą, nadzieją i miłością, należeć bowiem do Żywego Różańca znaczy – wierzyć w istnienie Boga i wierzyć Bogu, który przemawia, ufać Bogu i w Jego dzieło zbawienia oraz kochać Boga, a w Bogu i dla Boga ludzi. (…)
  3. Żywy Różaniec składa się z ŻYWYCH RÓŻ. Każda Róża posiada dwadzieścia osób, z których każda odmawia codziennie jeden dziesiątek różańca czyli jedną tajemnicę, połączoną z rozważaniem. W ten sposób odmawiany jest w Róży codziennie cały Różaniec – dwadzieścia tajemnic. Jest to jakby wieniec różany składany u stóp Królowej.Raz w miesiącu członkowie Żywego Różańca dokonują zmiany tajemnic różańcowych. (…)

II. OBOWIĄZKI W ŻYWYM RÓŻAŃCU:

  • Zasadniczym obowiązkiem jest odmawianie codziennie jednego dziesiątka różańca w wyznaczonej na dany miesiąc intencji.
  • Udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych.
  • Częste przystępowanie do Sakramentów świętych oraz udział w procesjach maryjnych.
  • Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską.
  • Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła.
  • Udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz w modlitwie za spokój jego duszy. (…)

Osoby odpowiedzialne za Róże różańcowe w naszej parafii to p. Wioletta (Róża św. Antoniego Padewskiego), p. Barbara (Róża św. St.Kostki) - obie w Trier,

w Bitburgu za Różę św. Jana Pawła II odpowiada p. Urszula, w Bernkastel-Kues - p. Artur, w Daun - p. Franciszek.