Damit Sie unsere Internetseite optimal nutzen können, setzen wir nur technisch notwendige Cookies. Wir sammeln keine Daten zur statistischen Auswertung. Näheres finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Ministranci

Ministrant (łac. ministrare – służyć), to osoba posługująca w czasie celebracji liturgicznych (niem. Ministrant, Ministrantin, Messdiener. Messdienerin; wł. chierichetto; ang. altar boy). Ministrantami są dzieci i młodzież, również dziewczęta, którzy przystąpili już do Pierwszej Komunii św. i wykonują różne posługi przy ołtarzu, a także dorośli mężczyźni. W czasie służby ministranci noszą odpowiedni strój: albę z cingulum.

Czynności ministranta obejmują:
posługę bezpośrednio przy ołtarzu
posługę przy okadzaniu
noszenie krzyża procesyjnego
noszenie i podawanie księgi liturgicznej
czytanie Słowa Bożego (lektor)
śpiew psalmu responsoryjnego (psałterzysta)
komentarz liturgiczny (komentator)
odpowiedzialność za całość obchodu liturgicznego (ceremoniarz)

św. Dominik Savio

Patronami ministrantów są w zasadzie święci w bardzo młodym wieku, którzy dla swoich rówieśników pozostają wzorami godnymi naśladowania: Tarsycjusz, Stanisław Kostka, Alojzy Gonzaga, Jan Berchmans, Dominik Savio. Wzorem służby ministrantów jest posługa Apostołów Piotra i Jana, którzy przygotowali wieczerzę paschalną na polecenie Jezusa ( por. Łk 22, 7-8).

Drogie dzieci! Drodzy Rodzice!

Wyjątkowa jest godność ministranta. Płynie ona z tego, że ministrant jest blisko Pana Jezusa. W naszej Parafii Pan Jezus też zaprasza do służby ministranckiej. Wystarczy tylko zastanowić się razem z Panem Jezusem i z sercem odpowiedzieć.

Służba ministrancka jest wielkim zaszczytem wobec Pana Boga, który zastanawia się kto zechce poświęcić dla Niego trochę sił i czasu. Zapraszamy wszystkich chętnych do służby ministranckiej. Zgłoszenia w zakrystii.

 

 

Modlitwy przed i po służeniuimages

Przed służeniem

Oto za chwilę przystąpię „Do Ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesela młodość moją”.
Do świętej przystępuję służby. Chcę ją dobrze pełnić.
Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia,
by myśli moje były przy Tobie,
by oczy moje były zwrócone na ołtarz,
a serce moje oddane tylko Tobie. Amen.

Po służeniu

Boże, którego dobroć powołała mnie do Twej służby, spraw, bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach przez dzień dzisiejszy i całe me życie, szedł tylko drogą zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

 

Osoby odpowiedzialne za ministrantó w naszej parafii to obok ks. Proboszcza, brat Zbigniew, p. Grzegorz i p. Joanna.