W życiu zdarzają się momenty, kiedy wydaje nam się, że doszliśmy do ściany, nie damy rady sami rozwiązać nagromadzonych problemów, podnieść się z trudnej sytuacji, udźwignąć niesionego ciężaru. Dodatkową trudnością jest to, że znajdujemy się z dala od ojczyzny, być może nie znamy wystarczająco dobrze języka niemieckiego, nie wiemy, gdzie się udać, do kogo się zwrócić po radę i pomoc.

Nierzadko pomocna dłoń i dobra rada drugiego człowieka wystarczy, aby przynieść nie tylko pocieszenie, ale i konkretną poprawę sytuacji, czy nawet rozwiązanie problemu. Chcemy, aby nasza parafia była miejscem, gdzie każdy czuje się mile widziany i rzeczywiście odczuwa życzliwość i solidarność wspólnoty. Dlatego działa tu Poradnia Rodzinna, której współpracownicy gotowi są nieść pomoc innym parafianom w różnych trudnych sytuacjach życiowych. Mogą być to na przykład kwestie zdrowotne, administracyjne, czy też związane z relacjami w rodzinie, uzależnieniami, przemocą domową, edukacją dzieci i wiele innych.

Poradnia działa w ramach sieci poradni rodzinnych Familiaris przy Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech.

Pierwszy kontakt z Poradnią Rodzinną można nawiązać poprzez nr tel.: lub osobiście przez Ks. Proboszcza po każdej mszy św.